Kaasava eelarve ideid oodatakse kuni 31. maini

Järva vald soovib kaasava eelarvega suurendada kogukondade kaasamist valla arengutesse. Kaasava eelarve eesmärk ei ole ainult otseselt valmiv projekt, vaid kodanikuaktiivuse suurendamine,  kogukondadevahelise koosöö ja kaasamise protsessi arendamine ning lahenduse leidmine mõnele puudujäägile või uute ideede ellu viimine.

 

KAASAVA EELARVE PROTSESS

1. Ideede kogumine

Kaasava eelarve ideid saab esitada 1.aprillist kuni 31.maini 2019.

Idee esitamisel tuleb silmas pidada järgmisi põhimõtteid:

  • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks.
  • Kaasava eelarve objektikd võib olla Järva vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 40 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise.
  • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investreering peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele, tuleb realiseerida hiljemalt 2020. aasta jooksul.

Idee ettepanek peab sisaldama:

  • ettepaneku nimetust;
  • eeldatavat maksumust;
  • sisu kirjeldust (tehtava investeeringu kirjeldus, lisaks märkida kellele pakutakse avaliku hüve, kuidas tagatakse objekti avalik kasutamine ja ebamõistlikult suurte lisakulutuste vältimine),
  • esitaja nime ja kontaktandmeid ja
  • vajadusel lisasid (joonised jms).

Idee võib saata:

e-postiga info@jarva.ee, kirjaga Järva Vallavalitsusele (Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301) või tuua teenindukeskustesse/teeninduspunkti, mille asukohad leiad SIIT

 

2. Idee teostatavuse hindamine

- Esitatud ideid hindab juunikuu jooksul Järva Vallavolikogu moodustatud alatine komisjon. Komisjoni koosseisuga on võimalik tutvuda SIIN.

- Ideid analüüsitakse ajutises komisjonis, kaasates ideede esitajad ja vajadusel eksperdid.

- Analüüsi käigus võib sarnaseid ideid liita ja ideed täiendada.

- Idee, mis ei vasta nõuetele, jäetakse kõrvale.

- Ideede analüüsi tulemused avalikustatakse Järva valla veebilehel, Järva valla äpis ja need pannakse rahvahääletusele.

 

3. Idee tutvustamine

Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve ideid võrdetel alustel nii meedias, kui ka Volises.

Ideede esitajad tutvustavad oma ideid kogukonnas ja huvigruppides ka ise.

 

4. Hääletus

Rahvahääletus toimub septembris (aeg täpsustatakse).

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Järva vallas.

Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

Hääletada saab:

elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga või

Järva Vallavalitsuse poolt määratud hääletamise kohas (täpsustatakse), kus saab hääletada isik, kellel puudub arvuti kasutamise võimalus.

 

5. Ideede elluviimine

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu hiljemalt hääletamisest järgneval eelarveaastal.

Idee viib ellu idee esitaja või korraldab selle elluviimise vallavalitsus.