KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 22. novembril 2018 algusega kell 14.00 Ambla Kultuurimajas (Järvamaa, Järva vald, Ambla alevik, Pikk 15).

 

Päevakorra kavand:

1. Järva valla 2018. aasta 1. lisaeelarve kinnitamine, 2. lugemine Lisa Seletuskiri

Ettekandja: Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

2. Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord, 2. lugemine Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3 Seletuskiri

Ettekandja: Teele Kukk, arendusspetsialist

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

3. Järva valla jäätmehoolduseeskiri, 2. lugemine Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3 Lisa 4 Seletuskiri

Ettekandja: Triin Tõnisson, keskkonna peaspetsialist

Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

4. Imavere Lasteaia Mõmmi põhimäärus, 2. lugemine Seletuskiri

Ettekandja: Elo Siska, hariduse spetsialist

Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

5. Järva-Jaani Lasteaia Jaanilill põhimäärus, 2. lugemine Seletuskiri

Ettekandja: Elo Siska, hariduse spetsialist

Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

6. Koeru Lasteaia Päikeseratas põhimäärus, 2. lugemine Seletuskiri

Ettekandja: Elo Siska, hariduse spetsialist

Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

7. Koigi Kooli põhimäärus, 2. lugemine Seletuskiri

Ettekandja: Elo Siska, hariduse spetsialist

Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

8. Imavere Põhikooli põhimäärus, 2. lugemine Seletuskiri

Ettekandja: Elo Siska, hariduse spetsialist

Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

9. Koeru Keskkooli põhimäärus, 2. lugemine Seletuskiri

Ettekandja: Elo Siska, hariduse spetsialist

Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

10. Koeru Muusikakooli põhimäärus, 2. lugemine  Seletuskiri

Ettekandja: Elo Siska, hariduse spetsialist

Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

11. Albu Põhikooli põhimäärus, 1. lugemine  Seletuskiri Ettepanekud

Ettekandja: Elo Siska, hariduse spetsialist

Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

12. Hoolekogu moodustamise kord ja töökord, 2. lugemine Seletuskiri Ettepanekud

Ettekandja: Elo Siska, hariduse spetsialist

Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

13. Kinnistu koormamine kasutusvaldusega Lisa

Ettekandja: Meelis Kivi, vallavara haldusspetsialist

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

14. Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras

Ettekandja: Meelis Kivi, vallavara haldusspetsialist

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

15. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Ettekandja: Meelis Kivi, vallavara haldusspetsialist

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

16. Järva Vallavalitsuse volitamine

Ettekandja: Katre Mägi, sotsiaalosakonna juhataja

Kaasettekandja: Rünno Lass, sotsiaalkomisjoni esimees

17. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: Katre Mägi, sotsiaalosakonna juhataja

Kaasettekandja: Rünno Lass, sotsiaalkomisjoni esimees

18. Arvamuse andmine Ervita turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise korralduse eelnõu kohta Seletuskiri

Ettekandja: Triin Tõnisson, keskkonna peaspetsialist

Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

19. A.H.Tammsaare nimelise Albu valla kirjanduspreemia žürii moodustamine ja preemia suuruse määramine

Ettekandja: Tiina Oraste, abivallavanem

Kaasettekandja: Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

20. Järva Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

21. Järva Vallavalitsuse palgalise valitsusliikme ametisse nimetamine

Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

22. Volikogu ja valitsuse liikmete informatsioonid

 

Jüri Ellram

Vallavolikogu esimees