KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 11. oktoobril 2018 algusega kell 18.00 Järva-Jaani Kultuurimajas.

Päevakorraprojekt:

1. Järva valla arengukava 2018-2025, 2. lugemine Arengukava 2018-2025 Lisa 1 Lühiülevaade Ettepanekud ja vastused

Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

2. Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022, 2. lugemine Eelarvestrateegia 2018-2022 Lisa 1 Lisa 2 Kokkuvõte

Ettekandja: Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

3. Informatsioonid

 

Jüri Ellram

Vallavolikogu esimees