KUTSE

 

Järva Vallavolikogu istung toimub 22. märtsil 2018 algusega kell 14.00 Järva-Jaani Gümnaasiumis (Järvamaa, Järva vald, Järva-Jaani alev, Pikk tn 1).
 
Kella 13st alates on soovijatel võimalik tutvuda Järva-Jaani Gümnaasiumiga.
 
Päevakorraprojekt:
Ettekandja: Karin Tenisson-Alev, vallasekretär
Ettekandja: Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja
Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Ettekandja: Meelis Kivi, vallavara haldusspetsialist
Kaasettekandjad: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Ettekandja: Karin Tenisson-Alev, vallasekretär
Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Ettekandja: Tiina Oraste, abivallavanem
Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees
Ettekandja: Tiina Oraste, abivallavanem
Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees
Ettekandja: Tiina Oraste, abivallavanem
Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees
Ettekandja: Marek Kask, abivallavanem
Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Ettekandja: Meelis Kivi, vallavara haldusspetsialist; Karl Siiroja maakorralduse peaspetsialist
Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Ettekandja: Valdur Permanson, vallavara spetsialist
Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Ettekandja: Karl Siiroja, maakorralduse peaspetsialist
Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Ettekandja: Triin Tõnisson, keskkonnaspetsialist
Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees
Ettekandja: Triin Tõnisson, keskkonnaspetsialist
Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees
14. Hajaasustuse programmi projekti (puurkaevu rajamine) aruande heakskiitmine
Ettekandja: Merike Kont, keskkonna peaspetsialist
Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees
Ettekandja: Katre Mägi, sotsiaalosakonna juhataja
Kaasettekandja: Rünno Lass, sotsiaalkomisjoni esimees
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem
Kaasettekandja: Lea Traks, külaelukomisjoni esimees
Ettekandja: Jüri Ellram, volikogu esimees
18. Informatsioon
 
Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees