KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 24. mail 2018 algusega kell 14.00 Albu Koolis (Järvamaa, Järva vald, Albu küla).

 

Päevakorraprojekt:

1. Järva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise alused Lisa Seletuskiri

Ettekandja: Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

2. Järva valla finantsjuhtimise kord, 2. lugemine Seletuskiri Komisjonide ettepanekud

Ettekandja: Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees 

3. Järva valla raieloa andmise tingimused ja kord Lisa 1 RAIELOA TAOTLUS Lisa 2 RAIELUBA Seletuskiri

Ettekandja: Marek Kask, abivallavanem

Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

4. Järva valla heakorraeeskiri, 1. lugemine Seletuskiri

Ettekandja: Marek Kask, abivallavanem

Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

5. Järva valla jäätmekava 2018-2023, 1. lugemine Jäätmekava 2018-2023 Seletuskiri

Ettekandja: Triin Tõnisson, keskkonnaspetsialist

Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

6. Järva valla jäätmevaldajate registri põhimäärus Seletuskiri

Ettekandja: Triin Tõnisson, keskkonnaspetsialist

Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

7. Järva Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise ja muutmise kord Seletuskiri

Ettekandja: Elo Siska, hariduse spetsialist

Kaasettekandjad:        Rünno Lass, sotsiaalkomisjoni esimees

                                   Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

                                   Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

8. Järva Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 4 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine Seletuskiri 

Ettekandja: Gerli Soondra, sotsiaaltöö spetsialist

Kaasettekandja: Rünno Lass, sotsiaalkomisjoni esimees

9. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Ettekandja: Marek Kask, abivallavanem

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

10. Järva Vallavolikogu 22.03.2018 otsuse nr 20 muutmine

Ettekandja: Karin Tenisson-Alev, vallasekretär

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

11. Järva Vallavalitsuse volitamine

Ettekandja: Tiina Oraste, abivallavanem

Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

12. Järva Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisus muudatuste tegemine

Ettekandja: Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

13. Vapi, lipu ja logo valimine

Ettekandja: Jüri Ellram, vallavolikogu esimees

14. Volikogu eelnõu (Tunnustamise kord) väljatöötamise kavatsus

Ettekandja: Jüri Ellram, vallavolikogu esimees

15. Informatsioon

 

Kutsun volikogu liikmeid pärast istungi lõppu Vargamäele,

kus 24. mail kell 18 toimub Järvamaa kultuurihiies Vargamäel Peotule teelesaatmine ja  kultuuripreemia laureaatide puude istutamine.

18.00 Järvamaa 2017. a kultuuripreemiate laureaadid istutavad kultuurihiide oma puu

18.30 Saadame teel Järvamaa laulu- ja tantsupeo OLEKS MINU OLEMINE tule.

Meeleolu loovad aasta kultuuripärl Malle Nööbi kollektiivid: tüdrukute koor Viisikamber ja rahvatantsurühm Keerutajad.

Tuli liigub kultuurihiiest kolme maakonna omavalitsusse: Järva valda, Türi valda ja Paide linna.

Tuled saavad uuesti üheks 26. mail Paides Lembitu pargis suure laulu- ja tantsupeo rongkäigu alguseks.

Informatsioon Järvamaa laulu- ja tantsupeo  OLEKS MINU OLEMINE kohta on kättesaadav http://paidekultuurikeskus.ee/?c=laulu-tantsupidu&l=et.

 

Jüri Ellram

Vallavolikogu esimees