12.02.18

Ahula Sotsiaalne Varjupaik

Ahula Sotsiaalne Varjupaik on Järva Vallavalitsuse hallatav asutus.

Asutuses tagatakse sotsiaalteenust vajavatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine, rehabilitatsioon ja meditsiinilise abi korraldamine ning muude toimetulekuks vajalike teenuste osutamine. Asutus osutab üldhooldekoduteenust.

Varjupaigas töötab praegu 7 täiskohaga töötajat. Hooldus toimib ööpäevaringselt. Kohti on 10. Klientide jaoks on 6 tuba – 1, 2 ja 3 kohalised. Ratastoolis liikuvale kliendile on võimaldatud juurdepääs duširuumi. 3 korda päevas pakutakse sooja sööki. 2007. aastal on ruumides teostatud remont – paigaldati kõikidele ruumidele uued aknad ja kõikidele tubadele uued põrandakatted. Vastavalt vajadusele külastab varjupaika perearst ja ka Järva-Madise koguduse õpetaja.

Asutuse kõrgemalseisvaks organiks on hoolekogu, mille liikmeteks on Meeri Metso, Maret Alev, Marika Tamtik, Lea Tarassova ja Claire Miljukova (moodustatud Albu Vallavalitsuse 21.01.2010. a korraldusega nr 21).

Aadress: Ahula 73401 Järva vald Järvamaa

Marika Tuherm, tel: +372 55 689 656, e-post marikatuherm@hot.ee

Ahula Sotsiaalse Varjupaiga põhimäärus

Albu Vallavalitsus kehtestas oma 21.12.2016. a korraldusega nr 260 Ahula Sotsiaalses Varjupaigas osutatavate teenuste hinnad alates 1.01.2017 järgmiselt:
1)      ööpäevaringne hooldus – 550 eurot kuus;
2)      päevane hooldus – 250 eurot kuus;
3)      söögipäeva maksumus – 2,80 eurot.

 

Toimetaja: ILME KUKK
4.04.18

Aravete hooldekeskus


ARAVETE HOOLDEKESKUS
Aadress: Lasteaia 4, Aravete, Järva vald 73501 Järvamaa

Aravete Hooldekeskus on ööpäevaringset hooldust ja põetust osutav hoolekandeasutus, mis on loodud elamiseks ja hooldamiseks vanuritele ja puudega isikutele, kes  ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei saa tagada teiste  sotsiaalteenustega.
Hooldusele ei võeta kliente, kellel on psüühikahäire, mis kahjustab tema enda ja kaasklientide igapäevast toimetulekut.
Aravete Hooldekeskuses oli 2014. aastal tööl 7 hooldustöötajat 6,5 ametikohal.  Kõik töötajad omavad erialast väljaõpet ja on tööl vähemalt 6- aastase tööstaažiga. Pikim tööstaaž on 19 aastat.
Lisaks hooldustöötajatele on igapäevaselt tööl juhataja ja osalise tööajaga meditsiiniõde, kokad ning laohoidja ning alates 2014. aasta septembrist 0,5 kohaga koristaja.

 

2017 jaanuarist Aravete Hooldekeskuse hoolduskoha maksumus 550 eurot kuus, millele lisandub puudetoetus. Päeva maksumus on 18,33. Vabade kohtade olemasolul võetakse ka lühiajalisele hooldusele (kuni 2 kuud).


Lisainformatsiooni saamiseks pöörduda Aravete Hooldekeskuse juhataja MALLE INNOS poole telefonil 3832 390 või e-kirja teel: aravete.hk@mail.ee

Toimetaja: ILME KUKK