Järva valla hankekord

HINNAPAKKUMISE ESITAMINE: Tee-ehitustööde tellija poolse omanikujärelevalve teostamiseks

21.03.19

Järva Vallavalitsus kutsub omanikujärelevalve teenust osutavaid ettevõtjaid/isikuid esitama hinnapakkumust tee-ehitustööde tellija poolse omanikujärelevalve teostamiseks järgmistele objektidele:

  1. „Järva vald Järva- Jaani alevi ja Karinu küla vahelise jalgratta- ja jalgtee ehitus" kogupikkusega 4,5 km, ilma valgustuseta, töövõtja töövõtulepingu lepingu kestvus 4 kuud, millest ehitustööde aeg 3 kuud.
  2. „Järva vallas Männi väikekoha jalgratta- ja jalgtee ehituse peatöövõtt" kogupikkusega ca 400 m, töövõtja töövõtulepingu kestvus 3 kuud, millest ehitustööde aega 2 kuud.

Lepingu liik: käsunduslepingu sõlmimine.

Hankeliik: teenuse osutamine.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 28.03.2019 kell 12.00

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg: 90 päeva

Pakkumuse esitamise aadress: info@jarva.ee,

Hindamis kriteeriumid ja hinnatavad näitajad: pakkumuse maksumust hinnatakse koos käibemaksuga, majanduslikult soodsaima pakkumuse.

 

Lisad:

1) Tellija tingimused omanikujärelevalve teenuse osutajal.

2) Pakkumuse maksumuse vorm.

3) CV vorm.

Toimetaja: ILME KUKK

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva vallas Männi väikekoha jalgratta- ja jalgtee ehituse peatöövõtt

13.03.19

Hanke väljakuulutamine: Järva vallas Männi väikekoha jalgratta- ja jalgtee ehituse peatöövõtt

Viitenumber: 206216

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad https://riigihanked.riik.ee/register/

Pakkumuste esitamine: 29.03.2019 kell 10:00

Pakkumusi saab esitada ainult läbi e-riigihanget registris  https://riigihanked.riik.ee/register/

Toimetaja: ILME KUKK

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

4.03.19

Hanke väljakuulutamine: Järva valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Töö eesmärgiks on koostada Järva valla mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava, mida on võimalik võtta aluseks planeeringute koostamisel, projekteerimistingimuste seadmisel, keskkonnamõju hindamise ja keskkonna strateegiline hindamise eelhinnangute koostamisel ning valla erinevates piirkondades ettevõtete õhusaasteloa andmise või muutmise taotluste kohta arvamuse andmisel.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 205876.

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange,  e-riigihangete registris

Pakkumuste esitamine: 20.03.2019 kell 09.00

Riigihangete register:  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1553900/general-info
Toimetaja: ILME KUKK

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: „Järva vald Esna küla Pikk tn. tänavavalgustuse õhuliini rekonstrueerimine“

28.02.19

Järva Vallavalitsus kutsub elektritööde ettevõtteid esitama omapoolseid hinnapakkumisi „Järva vald Esna küla Pikk tn. tänavavalgustuse õhuliini rekonstrueerimine".

Pakkujale esitatavad nõuded:

1)         elektritööde B pädevus;

2)         MTR registreering elektritööd;

3)         peab olema  viimase 36 kuu jooksul täitnud nõuetekohaselt vähemalt kolm samaväärset ehitustööd;

4)         hankija ei sõlmi lepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb RHS § 95 lg 1 p-des

1-5 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise alus.

Objekti nimetus: Esna küla Pikk tn. tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja laiendamine.

Lepingu liik: töövõtuleping ehitustööd

Pakkumuse jõusoleku aeg: 120 päeva

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 15.03.2019 kell 12:00.

Pakkumusi saab esitada ainult elektrooniliselt  e-posti aadressile: info@jarva.ee

 

Lisad:

Tehniline kirjeldus Pakkumuse maksumuse vorm

Projekt: Tiitelleht Koosseis  Üldandmed  Seletuskiri  Elektrimaterjalid Asendiplaan 1 Asendiplaan 2 Asendiplaan 3 Asendiplaan 4 Valgustusskeem Skeem 1 Skeem 2 Liinid, mastid  Esna

Kooskõlastused

 

Lisainformatsioon:

Valdor Malva

elektrispetsialist

Tel 5307 1980

Valdor.Malva@jarva.ee

Toimetaja: ILME KUKK

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla teede suvihooldus 2019-2022

27.02.19

Riigihangete registris avaldati 27.02.2019 hange viitenumbriga 205783, "Järva valla teede suvihooldus 2019-2022".

•           Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

•           Menetluse liik: Avatud hankemenetlus,  e-riigihangete registris.

•           Pakkumuste esitamine: 25.03.2019 10:00

Riigihangete register : https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

Toimetaja: ILME KUKK

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2019-2031

19.02.19

Hanke väljakuulutamine: Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2019-2031

Töö eesmärk on seitsme endise valla (Albu, Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koeru, Koigi ja Imavere vald) ühinemisel tekkinud Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava koostamine aastateks 2019 – 2031.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 205770.

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange,  e-riigihangete registris

Pakkumuste esitamine: 15.03.2019 kell 09.00

Riigihangete register:  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1553044/general-info

Toimetaja: ILME KUKK

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva vald Järva-Jaani alevi ja Karinu küla vahelise jalgratta- ja jalgtee ehitus

12.02.19

Riigihangete registris avaldati 12.02.2019 hange viitenumbriga 204971, "Järva vald Järva-Jaani alevi ja Karinu küla vahelise jalgratta- ja jalgtee ehitus".

  • Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)
  • Menetluse liik: Avatud hankemenetlus,  e-riigihangete registris.
  • Pakkumuste esitamine: 11.03.2019 10:00

Riigihangete register :  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

Toimetaja: ILME KUKK