HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva-Jaani - Karinu jalgratta- ja jalgtee ehitus

21.05.18

HANKETEADE

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluse „Järva-Jaani – Karinu jalgratta- ja jalgtee ehitus", hanke käigus soovitakse leida tee-ehitus ettevõte, kes ehitab välja Järva-Jaani alevi ja Karinu küla vahelise jalgratta- ja jalgtee koos osalise valgustusega Järva-Jaani alevis Uue tn ristmikuni.

Riigihange nr 197150 „Järva-Jaani – Karinu jalgratta- ja jalgtee ehitus" hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad https://riigihanked.riik.ee/register/

Pakkumusi saab esitada ainult läbi e-riigihangete registri, pakkumuse esitamise tähtaeg on 13.06.18 kell 12.00 elektroonilises riigihangete registris.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanketeade

19.04.18
Riigihangete registris avaldati 19.04.2018 15:00 järgmine teade:

Hanketeade - TV02 (TV02)  hanke 196950, "Haljastustööde teostamine Järva vallas 2018. aastal" kohta.
Toimetaja: ILME KUKK

Pakkumiskutse

16.04.18

PAKKUMISKUTSE

 

Projekti „Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskuse II etapp" tööde raames on kavandatud külastusobjekti viidastamine. Seoses sellega palume Teie ettevõttelt hinnapakkumist järgmistele töödele:

 

 1. Tervitustahvel koos kujunduse ja paigaldusega. Suurus ca 2000 x 2500 mm kolmel postil nn liiklusmärgi süsteemiga, alus, postid, vundamendid, klambrid, kleebis, trükk.
 2. Kahepoolsed viidagrupid koos kujunduse ja paigaldusega,  igal ca 4 viita, kahel metallpostil. Viidagrupi laius ca 1500 mm ühe viida kõrgus ca 250 mm;
  orienteeruv viidagrupi mõõt 1000 x 1500 mm;
  kokku 4 viidagruppi (alused, postid, vundamendid, klambrid, kleebis).
 3. Parklas asuva olemasoleva kaardialuse ülekleepimine koos uue kujundusega loodusfoto+uus asukohaskeem (kleebis, laminaat, valmistamine, paigaldamine).
 4. Piktogrammid ukseklaasile 1 kompl
 5. Silt puitalusel+PVC INFO-RENT
 6. Silt KOHVIK puit+PVC
 7. Sildid maja sees Laste mängutuba ( 1 tk), WC (4 tk) ja naiste-meeste riietusruumis sildid (2 tk), WC suunav silt ( 2 tk).
 8. Kahekeelne viit suurusega A3 metallpostil (metall, kleebis)
 9. Kujundus kooskõlastatakse eelnevalt Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskusega
 10. Tööde teostamise tähtaeg 20. mai 2018.

Pakkumus esitada 23.04.2018 hiljemalt kell 09.00 e-posti aadressil: info@jarva.ee. Hiljem laekunud pakkumusi arvesse ei võeta.

Lisainfo siltide kohta: Kalju Kertsmik SA Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskuse juhataja Tel 521 4270

Toimetaja: ILME KUKK

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla suvine teehooldus 2018

28.03.18

HANKETEADE

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluse „Järva valla suvine teehooldus 2018". Hanke käigus soovitakse hankida 2018. aasta suveperioodil valla avalikult kasutatavate teede suvihooldustööde: greiderdamine, tolmutõrje, kattematerjal juurde vedu,  niitmine, mustkatete augulappimine ja kruusatee põhjalik hooldus  teostajat.

Hange on jaotatud piirkondlikeks osadeks: Albu-Ambla piirkond, Järva-Jaani-Kareda piirkond ja  Imavere-Koigi-Koeru piirkond.

Riigihange nr 196138 „ Järva valla suvine  teehooldus 2018" hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad https://riigihanked.riik.ee/register/

Pakkumusi saab esitada  ainult läbi e-riigihangete registri, pakkumuse esitamise tähtaeg on vastavalt  27.03.2018 Järva Vallavalitsuse korraldusele nr 174, elektroonilises riigihangete registris 23.04.18 kell  12.00.

 

Lisainformatsioon:

Helle Künsar

Teede spetsialist

5307 0303

Helle.Kynsar@jarva.ee 

Toimetaja: ILME KUKK

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva vallale arvutitöökohtade teenuse hankimine

1.02.18

HANKETEADE

Järva Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva vallale arvutitöökohtade teenuse hankimine", hanke käigus soovitakse hankida 2018. aasta lõpuks kuni 62 arvutitöökoha teenust.

Teenuseks (arvutitöökohaks) loetakse hankija töötajate tööülesannete täitmiseks vajalikku, hankija tellitavat, riistvarakomplekti, mis tehakse hankijale kättesaadavaks hankija määratud kohas ja ajal. Täpsem kirjeldus on esitatud hanke tehnilises kirjelduses.

Arvutitöökohtade teenuse tarne eeldatav aeg ja pakkumuste jõusoleku tähtaeg: Arvutitöökohtade teenuse tarneks on kavandatud 19.02.2018 – 31.12.2018. Esimene tarne peab olema teostatud 19.02.2018. Pakkumused peavad jõus olema vähemalt 12 kuud.

Pakkumus esitada vastavalt hanke tehnilisele kirjeldusele (HD Lisa 1) koos hankedokumentide lisadega 2-6 digiallkirjastatult hiljemalt 08.02.2018.a kell 09.00-ks e-posti aadressil: info@jarva.ee

HANKEDOKUMENDID

 

Lisainformatsioon:

Kaido Krause

Koigi-Imavere piirkonnajuht

55514966

Kaido.Krause@jarva.ee

Toimetaja: ILME KUKK