Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kinnistu võõrandamiseks aadressil Koigi küla Kase kinnistu nr 14362350, katastritunnus 25501:001:0001, kinnistu pindala 6318 m2. Kinnistul asub elamu.

1. pakkumise alghind on 15000 eurot;

2. osalustasu on 30 eurot;

3. tagatisraha on 1500 eurot;

4. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

5. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;

6. osalustasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Kase enampakkumine";

7. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

9. pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatult märksõnaga „Kase enampakkumine" e-posti aadressil info@jarva.ee hiljemalt 14.08.2019 kell 12:00;

10. pakkumine peab sisaldama:

10.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

10.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

10.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

10.4. pakkumise esitaja allkiri;

10.5. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Informatsioon Alari Teppan, piirkonnajuht, tel 5302 5975,   Alari.Teppan@jarva.ee

Elamumaa müügi teade

Järva vald müüb Imavere külas asuvad järgmised elamumaa sihtotstarbega kinnisasjad:

Kodunurme tee 1, kinnistu nr 2189836, katastritunnus 23401:005:0047, pindala 2228 m2, hind 4456 eurot;

Kodunurme tee 3, kinnistu nr 2189936, katastritunnus 23401:005:0048, pindala 1878 m2, hind 3756 eurot;

Kodunurme tee 4, kinnistu nr 2190136, katastritunnus 23401:005:0054, pindala 2119 m2, hind 4238 eurot;

Kodunurme tee 5, kinnistu nr 2190036, katastritunnus 23401:005:0049, pindala 2145 m2, hind 4290 eurot;

Kodunurme tee 7, kinnistu nr 2189636, katastritunnus 23401:005:0050, pindala 2233 m2, hind 4466 eurot;

Kodunurme tee 10, kinnistu nr 2189436, katastritunnus 23401:005:0051, pindala 2407 m2, hind 4814 eurot;

Nurme tee 1, kinnistu nr 2190636, katastritunnus 23401:005:0059, pindala 2567 m2, hind 5134 eurot;

Nurme tee 3, kinnistu nr 2190536, katastritunnus 23401:005:0058, pindala 3060 m2, hind 6120 eurot;

Nurme tee 6, kinnistu nr 2190436, katastritunnus 23401:005:0057, pindala 3109 m2, hind 6218 eurot.

Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

Ostuhind tasutakse täies ulatuses enne ostu-müügi lepingu sõlmimist;

Ostuavaldusi saavad esitada ainult füüsilised isikud;

Iga müügiobjekti kohta tuleb esitada ostuavaldus eraldi.

Kinnistuteni on ehitatud ühisveevärk ja- kanalisatsioon ning elektrivõrk. Kinnistutel puuduvad elektrivõrgu liitumislepingud.

Ostuavaldused esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@jarva.ee .

Küsimused ja info e-post  Kaido.Krause@jarva.ee  telefon 5551 4966

Kinnistu müügi teade

Järva Vallavalitsus müüb kinnistu aadressil Aruküla Aedniku kinnistu nr 13745350, katastritunnus 25501:001:0184, kinnistu pindala 8280 m2. Kinnistul puudub elektri võrguleping. Kinnistul asuvad abihoone varemed.

1. kinnistu hind on 5000 eurot;

4. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

5. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;

9. ostuavaldus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@jarva.ee

Informatsioon Alari Teppan, piirkonnajuht, tel 5302 5975,   Alari.Teppan@jarva.ee