Albu Noortekeskuse projekt

Mai kuus valmis Albu Noortekeskuses kaua oodatud uus ja kaasaegne köök. Projekti on rahastatud kohalike omaalgatuse programmi (KOP) vahenditest, ning oma panuse andis ka Järva Vald. Kööki oleme saanud kasutada juba mitmes kokandusringis ning ka laagris. Albu Noortekeskuse noored on tänulikud ning kasutavad kööki suurima hea meelega.

 

Elen Pent

Albu Noortekeskuse                                             

noortejuhendaja

Järva Vallavalitsus sai toetust kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks

15. märtsil 2019 teavitas SA Innove otsusest rahastada Järva Vallavalitsuse projekti „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks Järva valla üldhariduskoolides".

Projekti kogumaksumus on 69313,00 eurot, millest toetussummana moodustab 58916,05 eurot.

Projekti eesmärk on luua Järva valla üldhariduskoolides uusi võimalusi haridusliku erivajadusega õpilastele õppima asumiseks elukohajärgse üldhariduskooli tavaklassi.

Koeru Keskkooli rajatakse ligipääsetavuse tagamiseks liikumispuudega õpilastele lift, kujundatakse ja kohandatakse õueala (senssoorne tee) ja hangitakse kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikku teraapiatoa sisustust.

Albu Põhikooli hangitakse kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikku sisustust ja seadmeid (mööbel rühmatundide läbiviimiseks; muusikateraapia ruumi-, üks-ühele õpperuumi-, psühholoogi/sotsiaalpedagoogi ruumi sisustamiseks ning õppetegevust ja liikumist soodustavaid vahendid).

Aravete Keskkoolile hangitakse kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikku sisustust ja seadmeid (mööbel teraapiaruumi/üks-ühele õpperuumi /nõustamisruumi sisutamiseks ning õppetegevust ja liikumist soodustavad vahendid).

Projekti tulemusel on suurenenud valmisolek rakendamaks kaasava hariduse põhimõtteid. Selleks on rajatud vajadustele vastav taristu ja omandatud kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikud õppevahendid ja -materjalid.