Mittetulundusühingute toetamine

Mittetulundusliku tegevuse toetamine jätkub Järva vallas kuni ühtsete aluste kehtestamiseni endiste ühinenud kohalike omavalitsusüksuste kordade alusel.

 

Ambla piirkond: "Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kord"

https://www.riigiteataja.ee/akt/406022013007

Toetuse taotlemise avaldus Eelarve

 

Imavere piirkond: "Imavere valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/404032014065

„Ühekordsete toetuste andmine kultuuri- ja haridustegevuseks Imavere valla eelarvest" https://www.riigiteataja.ee/akt/430072013035

Tegevustoetuse taotlemise tähtaeg hiljemalt 1. november 2018.

Tegevustoetuse taotlus

 

Järva-Jaani piirkond: "Järva-Jaani valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/421122012019

Tegevustoetuse taotlemise tähtaeg hiljemalt 20. oktoober 2018.

Avaldus tegevustoetuse saamiseks

Avaldus projektitoetuse saamiseks

 

Kareda piirkond: "Kareda valla külaliikumise toetamise kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/428122013108

Taotlused 2019. aasta eelarvesse esitada hiljemalt 30. septembriks 2018.

Taotlus on vabas vormis.

 

Koeru piirkond: "Koeru valla eelarvest programmi Koeru Projekt rahaliste vahendite taotlemise kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/401032013038

Taotlused 2019. aasta eelarvesse esitada hiljemalt 30. septembriks 2018.

Taotlus on vabas vormis.

 

Koigi piirkond: "Koigi valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/426062014002

 

Albu piirkond: Toetuse taotlemine on kehtestatud Albu Vallavolikogu 19.12.2003 määrusega nr 30. Kord on leitav SIIN.

Taotluse palume esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2018.

Taotlusvorm on vabas vormis.

Taotlusvormid palume saata eelpool nimetatud tähtajaks: info@jarva.ee 

 

Projektitoetuse (ühekordne tegevus või tegevuste kogum eelarveaastas) ja projekti kaasfinantseerimise toetuse taotlemine toimub alates 2019. aasta uue korra alusel. Määrus kehtestatakse selle aasta lõpuks. Eelnõud on plaanis tutvustada sügisel ka kõigile Järva valla vabaühendustele.

Mittetulundusliku toetuse taotlemise, aruandluse ja lisarahastuse võimaluste osas annab nõu arendusspetsialist.

 

Lisainfo:

Teele Kukk

arendusspetsialist

5326 7903

teele.kukk@jarva.ee