Albu Põhikool

Aadress: Albu mõis, Albu küla, Järva vald, 73402 Järvamaa

Telefon 385 3728

E-posti aadress: albupk@albu.ee

Kool on valla ainuke põhikool ja ka piirkondlikuks kultuurikeskuseks.
Kodulehekülg: http://kool.albu.ee/

Albu Põhikooli põhimäärus

Aravete Keskkool

Aadress: Piibe mnt. 21, Aravete alevik, Järva vald, 73501 Järvamaa

Telefon 383 8940

E-posti aadress: sekretar@aravetekk.ee

Kodulehekülg: http://www.aravetekk.ee/

Ambla Lasteaed-Põhikool

Aadress: Pikk 37, Ambla alevik, Järva vald, 73502 Järvamaa

Telefon 383 4245

Mobiil 5332 8305

E-posti aadress: amblapk@amblapk.edu.ee

Kodulehekülg: http://kool.ambla.ee/

Imavere Põhikool

 
Aadress: Kiigevere tee 5, Imavere küla, Järva vald, 72401 Järvamaa
 
Direktor Raivo Tamm
Õppealajuhataja Tiina Lohur 
 
Telefon 389 7593 (õpetajate tuba)
E-posti aadress: raivo.tamm@imaverepk.ee
 
Kodulehekülg: http://imaverepk.ee/
Imavere Põhikool tegutseb praegustes ruumides 1994 aastast, 1998 aastal valmis kooli uus algklasside osa, aineklasside juurdeehitus toimus 2002 aastal ja võimla ning söökla valmisid 2004 aastal. 

Imaveres keskharidust omandada ei saa. Kesktaseme haridust omandatakse põhiliselt Paide ja Põltsamaa gümnaasiumites.
 
Järva-Jaani Gümnaasium
 
Aadress: Pikk 1, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järvamaa
 
Direktor: Raigo Prants
 
Telefon 386 3357; 386 3386
E-posti aadress: kool@jjaani.edu.ee
 
 

Kodulehekülg

 
 

28.09.2017 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 5 "Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2018 – 2021 kinnitamine"

Lisa: JÄRVA-JAANI GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2018-2021

Lisa: JÄRVA-JAANI GÜMNAASIUMI DIGITARISTU ARENGUPLAAN 2017-2019

Koeru Keskkool

Aadress: Paide tee 16/18, Koeru alevik, Järva vald, 73001 Järvamaa

Telefon 384 8630

E-posti aadress: kool@koeru.edu.ee

Kodulehekülg: www.koeru.edu.ee

Koeru Muusikakool

Aadress: Paide tee 18, Koeru alevik, Järva vald, 73001 Järvamaa

Direktor Kerli Sirila

Telefon 384 8648

E-posti aadress: koerumuusikakool@gmail.com

Kodulehekülg: www.koerumuusikakool.ee

Koigi Kool

Aadress: Mõisavahe tee 10, Koigi küla, Järva vald, 72501 Järvamaa

Direktor: Arvo Kangas

Telefon 5348 1225

Telefon 389 6438

E-posti aadress: kool@koigikool.ee

Kodulehekülg: http://koigikool.ee/

Nurme Kool

Aadress: Päinurme küla, Järva vald, 72502 Järvamaa

Riigikool (Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas)

Direktor: Eevi Tüüna

Telefon 386 9434

E-posti aadress: kool@painurme.edu.ee

Kodulehekülg: http://nurmekool.edu.ee/

Peetri Kool

Aadress: Kesktee 6, Peetri alevik, Järva vald, 73101 Järvamaa

 

Direktor: Rainer Tõnnis

Telefon 386 4440 (õpetajad)

E-posti aadress: kool@peetrikool.ee

 

Kodulehekülg: http://www.peetri.paide.ee/

 

Peetri Kooli põhimäärus

Peetri Kooli arengukava aastateks 2015-2020

Peetri Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord