Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale

12.03.19

       Tööpakkumine: sotsiaaltöö spetsialist

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale. 

Sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha põhieesmärk on sotsiaaltöö koordineerimine Järva vallas.

 

Nõuded kandidaadile:

• Omab erialast kõrgharidust.

• Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte.

• Omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust, valdab eesti keelt tasemel C-1.

• Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, STAR, DHS Delta).

• Oskab planeerida tööprotsessi.

• Omab head suhtlemisoskust, algatusvõimet ja loovust, sh võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada ja omaks võtta ning ellu viia, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega, kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sh suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest.

• Suudab asendada teist teenistujat.

 

Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.

 

Pakume:

  • huvitavat ja vastutusrikast tööd
  •  enesetäienduse ja –teostuse võimalusi
  •  erialast täiendkoolitust

 

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal palume esitada elulookirjeldus, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 26. märtsil 2019 e-posti aadressil: info@jarva.ee  või Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev,73301 Järva maakond, märgusõnaga „Sotsiaaltöö spetsialist".

Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Katre Mägi tel 5347 3327

Toimetaja: ILME KUKK

Aravete Hooldekeskus võtab tööle 0,5 kohaga hooldaja/abihooldaja

7.03.19

Aravete Hooldekeskus võtab tööle hooldaja/abihooldaja koormusega 0,5 kohta

Töö vahetustega, võimalus töötada vaid päevases vahetuses.

Täpsem info: juhataja Malle Innos 5662 6840 või meili teel aravete.hooldekeskus@jarva.ee

Toimetaja: ILME KUKK