KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 28. juunil 2018 algusega kell 14.00 Eistvere mõisa aidas (Järvamaa, Järva vald, Eistvere küla), https://www.puhkaeestis.ee/et/eistvere-moisa-ait.

 

Päevakorra kavand:

1. Majandusaasta aruannete kinnitamine  Seletuskiri

Lisa 1 Koeru Lisa 2 Vandeaudiitori aruanne 2017 Lisa 3 Järva-Jaani Lisa 4 Vandeaudiitori aruanne 2017  Lisa 5 Revisjoni aruanne 2017 kohta Lisa 6 Albu Lisa 7 Vandeaudiitori aruanne 2017 kohta Lisa 8 Ambla Lisa 9 Vandeaudiitori aruanne 2017  Lisa 10 Imavere Lisa 11 Vandeaudiitori aruanne 2017 Lisa 12 Koigi Lisa 13 Vandeaudiitori aruanne 2017 Lisa 14 Kareda Lisa 15 Vandeaudiitori aruanne 2017

Ettekandja: Kaja Reinberg, pearaamatupidaja

Kaasettekandja: Arto Saar, revisjonikomisjoni esimees

2. Järva valla arengukava 2018-2025, 1. lugemine Lisa 1 Toimekeskkonna lühiülevaade

Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

Kaasettekandja: Jüri Ellram, vallavolikogu esimees

3. Järva valla sümbolite kasutamise kord Lisa 1 Vapp Lisa 2 Lipp Lisa 3 Logo mustvalge Lisa 4 Logo värviline

Ettekandja: Karin Tenisson-Alev, vallasekretär

Kaasettekandja: Jüri Ellram, vallavolikogu esimees

4. Järva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri, 2. lugemine Lisa 1 

Ettekandja: Triin Tõnisson, keskkonna peaspetsialist

Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

5. Järva valla heakorraeeskiri, 2. lugemine Seletuskiri

Ettekandja: Triin Tõnisson, keskkonna peaspetsialist

Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

6. Vallavara valitsemise kord, 2. lugemine

Ettekandja: Marek Kask, abivallavanem

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

7. Järva valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Ettekandja: Marek Kask, abivallavanem

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

8. Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimääruse muutmine Seletuskiri

Ettekandja: Elo Siska, hariduse spetsialist

Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

9. Aravete Keskkooli põhimäärus Seletuskiri

Ettekandja: Elo Siska, hariduse spetsialist

Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

10. Määruste kehtetuks tunnistamine Seletuskiri

Ettekandja:                 Karin Tenisson-Alev, vallasekretär

Kaasettekandjad:        Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

                                   Rünno Lass, sotsiaalkomisjoni esimees                                

11. Detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: Mari Maltis, planeeringuspetsialist

Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

12. Üldplaneeringute ülevaatamine

Ettekandja: Mari Maltis, planeeringuspetsialist

Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

13. Järva Vallavalitsuse volitamine Seletuskiri

Ettekandja: Karin Tenisson-Alev, vallasekretär

Kaasettekandjad:        Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

                                   Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

14. Informatsioon

14.1. AS Järvamaa Haigla ja Väätsa Prügila hetkeseisust

Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

14.2. Soojusenergiaga varustamine Järva-Jaani ja Aravete piirkonnas pärast N.R.Energy OÜ lepingu lõppemist

Ettekandja: Marek Kask, abivallavanem

14.3. Kuidas meil on läinud

Ettekandja: Jüri Ellram, vallavolikogu esimees

 

Pärast istungit vabas vormis suhtlemine.

 

Jüri Ellram

Vallavolikogu esimees