Elektrispetsialisti töökohustuseks on organiseerida ja teostada elektrialaseid hooldustöid vallale kuuluvates elektripaigaldistes (tänavavalgustus, vallale kuuluvate paigaldiste elektriprojektidega seonduv, omanikujärelevalve teostamine, vallale kuuluvate hoonete (koolid, lasteaiad, kultuuriasutused pumbamajad jne)  käidu läbiviimise organiseerimine, hoonete ja korterite  elektripaigaldiste korralise auditi läbiviimine,   koostöö elektrialastes küsimustes teiste firmade ja asutustega, KIKi-projektis osalemiseks inventariseerimise läbiviimine jne).

Kuna Järva vald on väga suur territooriumilt ja ka rahvaarvult, siis elektrispetsialist lihtsalt puht füüsiliselt ja logistiliselt (piirab lubatud läbisõidu limiit eraauto kasutamisel ametisõitudeks) ei jõua kõikide valla elanike elektrimuredega tegeleda. Telefoni teel või elektrispetsialisti juures kohapeal nõustamisest ei keeldu.

Tekkinud  küsimustele olen valmis alati vastama.

 

Valdor Malva

elektrispetsialist

Järva Vallavalitsus

Telefon: 5307 1980

E-mail: valdor.malva@jarva.ee

Järva vallas käesoleval aastal tehtud tänavavalgustuse elektritöödest

17.09.19

Vastavalt Järva Vallavalitsuse poolt kinnitatud Järva valla tänavavalgustuse 2019.a. investeeringukavale teostasime Imavere külas Saarekuusiku tee tänavavalgustuse pikenduse. See uue tänavavalgustuse liini ehitus jäi möödunud aastal Järva Vallavalitsusel rahaliste vahendite vähesuse tõttu välja ehitamata. Projekt oli juba varem tellitud koos I etapi Tuikeni tee TV projektiga.

Saarekuusiku tänava uue tänavavalgustuse ehitustööd lõppesid 11.09.2019. a ja töid teostas hanke võitnud Paide EG OÜ. Tööde käigus rajati tänavavalgustuse uut kaabelliini ca 300 m ja püstitati 8 uut metallmasti koos uute kaasaegsete LED valgustitega. Uue tänavavalgustuse ehitustööd läksid maksma 11 986,04 EUR.

Nimetatud investeeringuga lahendasime Imavere külas Saarekuusiku tee elanike kauaaegse mure. Selle kandi inimeste põhiline jalgtee tööle ja lastel kooli minekuks sai kaasaegse valgustuse.

Käesoleval sügisel augusti ja septembri kuus seoses pimeda aja saabumisega ja uue kooliaasta algusega viisime läbi Järva Vallavalitsusele kuuluvate tänavavalgustuse liinide põhjaliku kontrolli ja Koeru piirkonna tänavavalgustuse lülituspunktides hämarlülitite kontrollreguleerimise. Likvideerisime kontrolli käigus ilmnenud rikked ja vahetasime mittepõlevad ning vilkuvad elektripirnid ja katkised armatuurid postide otsas. Seda tööd teostasid piirkonniti meie töövõtjad elektrifirmad AS Järva Haldus, Paide EG OÜ, Särts OÜ ja Eltoreks OÜ. Plaanime seda tööd ka edaspidi perioodiliselt teostada, kuna Järva Vallavalitsusele kuuluvad tänavavalgustuse liinid ja lülimisseadmed koos elektrikilpidega on enamjaolt vanad ja suuresti juba amortiseerunud ning nõuavad seetõttu nende töös hoidmiseks suuremat ja tihedamat hooldamist.

 

Valdor Malva

elektrispetsialist

Tänavavalgustuse hooldustöödest Järva vallas

12.09.19

Seoses pimeda aja saabumisega ja lastel uue kooliaasta algusega teostati ja teostatakse Järva vallas käesoleva aasta augustis ja septembris Järva Vallavalitsusele kuuluvatel tänavavalgustuse liinidel põhjalik kontroll ja mittepõlevate pirnide ning katkiste armatuuride vahetus. Kuna töid teostatakse töövõtja elektrifirmade poolt reeglina päevasel tööajal, siis sellise töö teostamise käigus põlevad ka vastava tänavavalgustuse piirkonna postide otsas tuled päevasel ajal.

Et tänavavalgustuse liinid on suhteliselt pikad ja vanad ning rikete otsimine ning likvideerimine võtab aega, siis võivad tänavavalgustuse pirnid päevasel ajal kohati põleda ka pikemat aega. Aga reeglina on siis tegemist vajalike töödega tänavavalgustuse liinidel, mitte ei põle nad ilmaaegu. Eriti kaabelliinidega tänavavalgustuse liinide puhul on rikete otsimine väga aeganõudev.

Üldiselt on kõik Järva valla tänavavalgustuse liinid nende lülituskilpides tööasendis seadistatud automaatse sisse- ja väljalülitusega kas läbi hämarlüliti või pikemalt sisse programmeeritud astronoomilise programmkella. Mõlemal lülitusseadmel on oma viiteaeg kuni ca +/- 15 min. Seega kõik tänavavalgustuse piirkonnad ei lülitu mitte üheaegselt sisse ja välja. Programmeeritud on nad töötama keskmisele valgustundlikkusele ja päevasele päikesetõusule ning -loojangule meie laiuskraadil.

Järva Vallavalitsus plaanib ka edaspidi vastavalt tänavavalgustuse 2019.a. kinnitatud eelarve võimalustele regulaarselt valla tänavavalgustuse liinidel vajalikke liinihooldustöid teostada, et vahetada mittepõlevaid elektripirne ja katkiseid armatuure tänavavalgustuse postide otsas. Seda ikka selle nimel ja eesmärgiga, et meie valla kodanikel oleks pimedal sügis – talvisel ajal oma kodukohas turvaline ja õdus elada.

 

Valdor Malva

elektrispetsialist

Järva vallas tehtavatest tänavavalgustuse elektritöödest

11.09.19

Vastavalt Järva Vallavalitsuse poolt kinnitatud Järva valla tänavavalgustuse investeeringukavale 2019. aastaks viis Järva Vallavalitsus läbi avaliku kutse hinnapakkumuste esitamiseks Imavere külas Saarekuusiku tee uue tänavavalgustuse kaabelliini ehituseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 10.05.2019.a.  Odavama, vallale soodsama hinnapakkumuse esitas Paide EG OÜ.

Töövõtuleping Paide EG OÜ-ga  töö teostamiseks on sõlmimisel. Töö teostamise  tähtaeg on hiljemalt 16. august 2019.a.

Selle investeeringuga lahendame  Saarekuusiku tänaval elavate kodanike pikaaegse mure – see Imavere osa oli veel valgustamata, inimeste liikumine aga sellel teeosal on tihe.

Aprilli kuus ehitasime ringi Koeru piirkonnas 13 tänavavalgustuse juhtimiskilpi. Asendasime vanad amortiseerunud kettaga programmkellad, mida pidi regulaarselt mõne aja tagant käima käsitsi ümber reguleerimas, uute hämarlülititega. Hämarlülititega toimub piirkonna tänavavalgustuse sisse ja välja lülitumine automaatselt vastavalt väljas olevale valgustugevusele. Neid ei pea enam regulaarselt käima ümber seadistamas. Sellega hoiame märgatavalt kokku kulutusi elektrienergia tarbimise ja pidevate objektidele sõitude pealt. Tööd teostas Eltoreks OÜ.

Albu rahvamaja,  Ahula rahvamaja ja Ahula lasteaed ees  asendasime kokku 8 katkist pargivalgusti elavhõbeda armatuuri uute sarnaste LED valgustitega. Katkised valgustid vahetas Särts OÜ.

 

Valdor Malva

elektrispetsialist

Järva valla piires elektritöid teostavad ja teenuseid osutavad elektrifirmad

Elekrifirma nimetus: Priitel OÜ

Aadress: Ao küla, 46303 Väike-Maarja vald

Vastutav isik: Priit Kõlu

Telefon: 515 7345

E-post: Priit.kolu@gmail.com

Soovitatavad tegevuspiirkonnad: Kogu Järva vald.

Tehtavad tööd ja teenused:

Elektripaigaldise projektlahendused, elektripaigaldiste teostusjoonised, elektripaigaldise esmase kasutuselevõtueelse kontrolli ja elektripaigaldise korralise kontrolli organiseerimine, elektripaigaldise ehitamine ning ümberehitamine, elektripaigaldiste rikete likvideerimine.

 

Elektrifirma nimetus: OÜ Eltoreks

Aadress: Koeru tee 19, Järva-Jaani alev, 73301 Järva vald

Vastutavad isikud: Jüri Evel, Enn Evel

Telefon: 511 8218, 5341 3620

E-post: evel1943@hot.ee , enn79@hot.ee

Soovitatavad tegevuspiirkonnad: Kogu Järva vald.

Tehtavad tööd ja teenused:

Elektripaigaldise projektlahendused, elektripaigaldiste teostusjoonised, elektripaigaldise esmase kasutuselevõtueelse kontrolli ja elektripaigaldise korralise kontrolli organiseerimine, elektripaigaldise ehitamine ning ümberehitamine, elektripaigaldiste rikete likvideerimine.

 

Elektrifirma nimetus: OÜ Paide EG

Aadress: Pärnu 128, 72720 Paide

Vastutav isik: Vello Müür

Tööaeg: E-R 8.00-17.00

Telefon: 517 7488

E-post: vello@paideeg.ee , info@paideeg.ee

Soovitatavad tegevuspiirkonnad: Kogu Järva vald.

Tehtavad tööd ja teenused:

Elektripaigaldise projektlahendused, elektripaigaldiste teostusjoonised, elektripaigaldise esmase kasutuselevõtueelse kontrolli ja elektripaigaldise korralise kontrolli organiseerimine, elektripaigaldise ehitamine ning ümberehitamine, elektripaigaldiste rikete likvideerimine.

 

Elektrifirma nimetus: Särts OÜ

Aadress: Pikk 69, 45106 Tapa

Tööaeg: E-R 8.00-17.00

Üldtelefon: 715 0716

E-post: sarts@sarts.ee

Soovitatavad tegevuspiirkonnad: Kogu Järva vald

Tehtavad tööd ja teenused:

Elektripaigaldise projektlahendused, elektripaigaldiste teostusjoonised, elektripaigaldise esmase kasutuselevõtueelse kontrolli ja elektripaigaldise korralise kontrolli organiseerimine, elektripaigaldise ehitamine ning ümberehitamine, elektripaigaldiste rikete likvideerimine