Elektrispetsialisti töökohustuseks on organiseerida ja teostada elektrialaseid hooldustöid vallale kuuluvates elektripaigaldistes (tänavavalgustus, vallale kuuluvate paigaldiste elektriprojektidega seonduv, omanikujärelevalve teostamine, vallale kuuluvate hoonete (koolid, lasteaiad, kultuuriasutused pumbamajad jne)  käidu läbiviimise organiseerimine, hoonete ja korterite  elektripaigaldiste korralise auditi läbiviimine,   koostöö elektrialastes küsimustes teiste firmade ja asutustega, KIKi-projektis osalemiseks inventariseerimise läbiviimine jne).

Kuna Järva vald on väga suur territooriumilt ja ka rahvaarvult, siis elektrispetsialist lihtsalt puht füüsiliselt ja logistiliselt (piirab lubatud läbisõidu limiit eraauto kasutamisel ametisõitudeks) ei jõua kõikide valla elanike elektrimuredega tegeleda. Telefoni teel või elektrispetsialisti juures kohapeal nõustamisest ei keeldu.

Tekkinud  küsimustele olen valmis alati vastama.

 

Valdor Malva

elektrispetsialist

Järva Vallavalitsus

Telefon: 5307 1980

E-mail: valdor.malva@jarva.ee

Järva vallas tehtavatest tänavavalgustuse elektritöödest

Vastavalt Järva Vallavalitsuse poolt kinnitatud Järva valla tänavavalgustuse investeeringukavale 2019. aastaks viis Järva Vallavalitsus läbi avaliku kutse hinnapakkumuste esitamiseks Imavere külas Saarekuusiku tee uue tänavavalgustuse kaabelliini ehituseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 10.05.2019.a.  Odavama, vallale soodsama hinnapakkumuse esitas Paide EG OÜ.

Töövõtuleping Paide EG OÜ-ga  töö teostamiseks on sõlmimisel. Töö teostamise  tähtaeg on hiljemalt 16. august 2019.a.

Selle investeeringuga lahendame  Saarekuusiku tänaval elavate kodanike pikaaegse mure – see Imavere osa oli veel valgustamata, inimeste liikumine aga sellel teeosal on tihe.

Aprilli kuus ehitasime ringi Koeru piirkonnas 13 tänavavalgustuse juhtimiskilpi. Asendasime vanad amortiseerunud kettaga programmkellad, mida pidi regulaarselt mõne aja tagant käima käsitsi ümber reguleerimas, uute hämarlülititega. Hämarlülititega toimub piirkonna tänavavalgustuse sisse ja välja lülitumine automaatselt vastavalt väljas olevale valgustugevusele. Neid ei pea enam regulaarselt käima ümber seadistamas. Sellega hoiame märgatavalt kokku kulutusi elektrienergia tarbimise ja pidevate objektidele sõitude pealt. Tööd teostas Eltoreks OÜ.

Albu rahvamaja,  Ahula rahvamaja ja Ahula lasteaed ees  asendasime kokku 8 katkist pargivalgusti elavhõbeda armatuuri uute sarnaste LED valgustitega. Katkised valgustid vahetas Särts OÜ.

 

Valdor Malva

elektrispetsialist

Järva vallas tehtavatest tänavavalgustuse elektritöödest

Veebruari kuu viimasel päeval võttis Järva valla volikogu vastu Vallavalitsuse poolt esitatud 2019. majandusaasta eelarve, kus kajastusid ka eraldatud rahalised vahendid valla tänavavalgustuse objektide hooldus- ja remonditöödeks. Tulenevalt sellest saime hakata ellu viima 2019.a. tänavavalgustuse ehitusplaanis olnud objektide väljaehitamist ja rekonstrueerimist.

Lähtuvalt eelarve kasinast investeeringute oma finantseerimisvõimalusest  ja vajaduste prioriteetidest, alustasime käesoleva aasta tänavavalgustuse ehitustöödega veebruari lõpus Koeru alevikus. Ehitasime sealse bussijaama ja selle esise parkimisplatsi paremaks valgustamiseks tänavavalgustuse õhuliini pikenduse. Püstitati kaks puitmasti uue õhuliiniga ja kolme uue LED valgustiga. Töö teostas Järva – Jaani elektrifirma Eltoreks OÜ.

Järva Vallavalitsus tasus liitumise osamaksed ja sõlmis Elektrilevi OÜ-ga uue liitumislepingu Orgmetsa külas sealse tänavavalgustuse õhuliini toite üleviimiseks senisest  Farmiks Agro OÜ -le kuuluvast elektrikilbist uude tänavavalgustuse liitumiskilpi. Elektrilevi OÜ poolt on uus liitumiskilp nende  õhuliini mastile välja ehitatud. Vallale kuuluma hakkava tänavavalgustuse uue juhtimiskilbi paigalduseks tänavavalgustuse õhuliini mastile ja senise toite üleviimiseks uude liitumiskilpi on töö tellitud Tapa elektrifirmalt Särts OÜ. Töö peaks saama tehtud aprilli kuu jooksul.

Järva Vallavalitsus viis läbi avaliku kutse hinnapakkumuste esitamiseks Pikk tn. Esna küla Järva vald olemasoleva vana ja amortiseerunud tänavavalgustuse õhuliini rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, mis möödunud aastal rahaliste võimaluste nappuse tõttu tegemata jäi. Laekus 6 hinnapakkumust. Vallale soodsama (odavama) pakkumuse esitas Eltoreks OÜ, kellega valmistatakse ette Töövõtuleping töö teostamiseks. Esna küla tänavavalgustuse rekonstrueerimise plaaniline lõpptähtaeg on 14.06.2019.

 

Valdor Malva

elektrispetsialist

Järva valla piires elektritöid teostavad ja teenuseid osutavad elektrifirmad

Elekrifirma nimetus: Priitel OÜ

Aadress: Ao küla, 46303 Väike-Maarja vald

Vastutav isik: Priit Kõlu

Telefon: 515 7345

E-post: Priit.kolu@gmail.com

Soovitatavad tegevuspiirkonnad: Kogu Järva vald.

Tehtavad tööd ja teenused:

Elektripaigaldise projektlahendused, elektripaigaldiste teostusjoonised, elektripaigaldise esmase kasutuselevõtueelse kontrolli ja elektripaigaldise korralise kontrolli organiseerimine, elektripaigaldise ehitamine ning ümberehitamine, elektripaigaldiste rikete likvideerimine.

 

Elektrifirma nimetus: OÜ Eltoreks

Aadress: Koeru tee 19, Järva-Jaani alev, 73301 Järva vald

Vastutavad isikud: Jüri Evel, Enn Evel

Telefon: 511 8218, 5341 3620

E-post: evel1943@hot.ee , enn79@hot.ee

Soovitatavad tegevuspiirkonnad: Kogu Järva vald.

Tehtavad tööd ja teenused:

Elektripaigaldise projektlahendused, elektripaigaldiste teostusjoonised, elektripaigaldise esmase kasutuselevõtueelse kontrolli ja elektripaigaldise korralise kontrolli organiseerimine, elektripaigaldise ehitamine ning ümberehitamine, elektripaigaldiste rikete likvideerimine.

 

Elektrifirma nimetus: OÜ Paide EG

Aadress: Pärnu 128, 72720 Paide

Vastutav isik: Vello Müür

Tööaeg: E-R 8.00-17.00

Telefon: 517 7488

E-post: vello@paideeg.ee , info@paideeg.ee

Soovitatavad tegevuspiirkonnad: Kogu Järva vald.

Tehtavad tööd ja teenused:

Elektripaigaldise projektlahendused, elektripaigaldiste teostusjoonised, elektripaigaldise esmase kasutuselevõtueelse kontrolli ja elektripaigaldise korralise kontrolli organiseerimine, elektripaigaldise ehitamine ning ümberehitamine, elektripaigaldiste rikete likvideerimine.

 

Elektrifirma nimetus: Särts OÜ

Aadress: Pikk 69, 45106 Tapa

Tööaeg: E-R 8.00-17.00

Üldtelefon: 715 0716

E-post: sarts@sarts.ee

Soovitatavad tegevuspiirkonnad: Kogu Järva vald

Tehtavad tööd ja teenused:

Elektripaigaldise projektlahendused, elektripaigaldiste teostusjoonised, elektripaigaldise esmase kasutuselevõtueelse kontrolli ja elektripaigaldise korralise kontrolli organiseerimine, elektripaigaldise ehitamine ning ümberehitamine, elektripaigaldiste rikete likvideerimine