Elektrispetsialisti töökohustuseks on organiseerida ja teostada elektrialaseid hooldustöid vallale kuuluvates elektripaigaldistes (tänavavalgustus, vallale kuuluvate paigaldiste elektriprojektidega seonduv, omanikujärelevalve teostamine, vallale kuuluvate hoonete (koolid, lasteaiad, kultuuriasutused pumbamajad jne)  käidu läbiviimise organiseerimine, hoonete ja korterite  elektripaigaldiste korralise auditi läbiviimine,   koostöö elektrialastes küsimustes teiste firmade ja asutustega, KIKi-projektis osalemiseks inventariseerimise läbiviimine jne).

Kuna Järva vald on väga suur territooriumilt ja ka rahvaarvult, siis elektrispetsialist lihtsalt puht füüsiliselt ja logistiliselt (piirab lubatud läbisõidu limiit eraauto kasutamisel ametisõitudeks) ei jõua kõikide valla elanike elektrimuredega tegeleda. Telefoni teel või elektrispetsialisti juures kohapeal nõustamisest ei keeldu.

Tekkinud  küsimustele olen valmis alati vastama.

 

Valdor Malva

elektrispetsialist

Järva Vallavalitsus

Telefon: 5307 1980

E-mail: valdor.malva@jarva.ee

Järva valla piires elektritöid teostavad ja teenuseid osutavad elektrifirmad

Elekrifirma nimetus: Priitel OÜ

Aadress: Ao küla, 46303 Väike-Maarja vald

Vastutav isik: Priit Kõlu

Telefon: 515 7345

E-post: Priit.kolu@gmail.com

Soovitatavad tegevuspiirkonnad: Kogu Järva vald.

Tehtavad tööd ja teenused:

Elektripaigaldise projektlahendused, elektripaigaldiste teostusjoonised, elektripaigaldise esmase kasutuselevõtueelse kontrolli ja elektripaigaldise korralise kontrolli organiseerimine, elektripaigaldise ehitamine ning ümberehitamine, elektripaigaldiste rikete likvideerimine.

 

Elektrifirma nimetus: OÜ Eltoreks

Aadress: Koeru tee 19, Järva-Jaani alev, 73301 Järva vald

Vastutavad isikud: Jüri Evel, Enn Evel

Telefon: 511 8218, 5341 3620

E-post: evel1943@hot.ee , enn79@hot.ee

Soovitatavad tegevuspiirkonnad: Kogu Järva vald.

Tehtavad tööd ja teenused:

Elektripaigaldise projektlahendused, elektripaigaldiste teostusjoonised, elektripaigaldise esmase kasutuselevõtueelse kontrolli ja elektripaigaldise korralise kontrolli organiseerimine, elektripaigaldise ehitamine ning ümberehitamine, elektripaigaldiste rikete likvideerimine.

 

Elektrifirma nimetus: OÜ Paide EG

Aadress: Pärnu 128, 72720 Paide

Vastutav isik: Vello Müür

Tööaeg: E-R 8.00-17.00

Telefon: 517 7488

E-post: vello@paideeg.ee , info@paideeg.ee

Soovitatavad tegevuspiirkonnad: Kogu Järva vald.

Tehtavad tööd ja teenused:

Elektripaigaldise projektlahendused, elektripaigaldiste teostusjoonised, elektripaigaldise esmase kasutuselevõtueelse kontrolli ja elektripaigaldise korralise kontrolli organiseerimine, elektripaigaldise ehitamine ning ümberehitamine, elektripaigaldiste rikete likvideerimine.

 

Elektrifirma nimetus: Särts OÜ

Aadress: Pikk 69, 45106 Tapa

Tööaeg: E-R 8.00-17.00

Üldtelefon: 715 0716

E-post: sarts@sarts.ee

Soovitatavad tegevuspiirkonnad: Kogu Järva vald

Tehtavad tööd ja teenused:

Elektripaigaldise projektlahendused, elektripaigaldiste teostusjoonised, elektripaigaldise esmase kasutuselevõtueelse kontrolli ja elektripaigaldise korralise kontrolli organiseerimine, elektripaigaldise ehitamine ning ümberehitamine, elektripaigaldiste rikete likvideerimine