22.05.18

Järva valla jäätmekava 2018-2023 avalik väljapanek toimub 21.05.2018-03.06.2018. Huvitatud isikutel ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus määratud tähtaja jooksul esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Järva valla jäätmekava 2018-2023 eelnõuga on võimalik tutvuda all olevalt lingilt või Järva Vallavalitsuses kohapeal aadressil Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald.

Ettepanekud ja vastuväited jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel Järva Vallavalitsusele kirjalikult aadressile Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 või e-postiga aadressile info@jarva.ee.

Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid jäätmekava kohta, siis toimub avalik istung 07.06.2018 kell 11.00 Koeru Teeninduskeskuses, aadressil Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald.

Jäätmekava 

Toimetaja: ILME KUKK