2019. aasta eelarve koostamise tingimused ja vormid

Järva valla finantsjuhtimise kord

2018 aasta eelarve täitmine seisuga 30.06.2018

2018. aasta eelarve alaeelarvete konto klassideks liigendatud jaotuse kinnitamine