Haridus ja noorsootöö

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus

Huvihariduse omandamise õpilaskoha tegevuskulu (kohamaksu) ja huvitegevuse harrastamise õppemaksu (osalustasu) toetuse taotlemiseks

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus

Huvikoolis, huviringis või treeningul osalemiseks sõidukulude, isiklike õppe- ja treeningvahendite soetamise ning laagrites, õppepäevadel, seminaridel, võistlustel, konkurssidel ja festivalidel osalemise toetuse taotlemiseks

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus

Teenusepakkuja (jätkutoetuse, uuenduslike võimaluste käivitamise, olemasolevate võimaluste arendamise) toetuse taotlemiseks

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse aruanne

Taotlus sõidupiletite hüvitamiseks

Õpilastranspordi sõidukulude hüvitamise taotlus

Isikliku sõiduauto õpilastranspordiks kasutamise hüvitise taotluse avaldus