KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 30. augustil 2018 algusega kell 14.00 Päinurme Rahvamajas (Järvamaa, Järva vald, Päinurme küla).

 

Päevakorraprojekt:

1. Ettepanek haldusüksuste piiride muutmiseks Seletuskiri Vallavalitsuse seisukoht 

Ettekandjad: eelnõu esitajad Vello Teor ja Riho Sepp

Kaasettekandja: Jüri Ellram, volikogu esimees

2. Järva valla eelarvestrateegia, 1. lugemine Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 Eelarvestrateegia investeeringud Seletuskiri

Ettekandja: Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja

3. Järva valla õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3 Seletuskiri

Ettekandja: Tiina Oraste, abivallavanem

Kaasettekandjad:       Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

                                    Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

4. Määruste kehtetuks tunnistamine Seletuskiri

Ettekandja: Tiina Oraste, abivallavanem

Kaasettekandja: Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

5. Järva valla jäätmekava 2018-2023, 2. lugemine Jäätmekava 2018-2023 Jäätmekava 2018-2023

Ettekandja: Triin Tõnisson, keskkonna peaspetsialist

Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

6. Arvamuse andmine Karinu III lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa andmise korralduse eelnõu kohta Seletuskiri

Ettekandja: Triin Tõnisson, keskkonna peaspetsialist

Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

7. Detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: Mari Maltis, planeeringute spetsialist

Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

8. Talihooldusteenuse tellimiseks riigihanke väljakuulutamine Seletuskiri

Ettekandja: Helle Salum, teede spetsialist

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

9. Hoonestusõiguse kande kustutamine

Ettekandja: Meelis Kivi, vallavara haldusspetsialist

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse lõpetamiseks

Ettekandja: Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

11. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

Ettekandja: Meelis Kivi, vallavara haldusspetsialist

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

12. Järva Vallavalitsuse volitamine Seletuskiri

Ettekandja:  Triin Tõnisson, keskkonna peaspetsialist

Kaasettekandja: Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

13. Palgalise valitsuse liikme ametist vabastamine

Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

14. Sotsiaalkomisjoni koosseisus muudatuse tegemine Seletuskiri

Ettekandja: Rünno Lass, sotsiaalkomisjoni esimees

15. Arupärimine vallavanemale

16. Informatsioon

16.1. Järvamaa Arenduskeskuse tegevusest

Ettekandja: Katrin Puusepp, Järvamaa Arenduskeskuse tegevjuht

16.2. Eelarve täitmine 1. poolaastal ja reservfondi kasutamine

Ettekandja: Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja

16.3. Volikogu ja valitsuse liikmete informatsioonid

 

Jüri Ellram

Vallavolikogu esimees