Lae alla Järva valla äpp

  

 Seoses sekretäri puhkusega ei saa perioodil 08.10-21.10.2018 Ambla teeninduspunktis teha Rahvastikuregistri toiminguid (sünd, surm, elukoha registreerimine). Sel perioodil teenindavad elanikke kõik ülejäänud Järva valla teeninduskeskused (Järva-Jaani, Aravete, Imavere, Kareda, Koeru, Koigi).
 Sekretärid 17.-18. oktoobril 2018 rahvastikuregistri seminaril. Sellel ajal saab Rahvastikuregistri toiminguid  (sünd, surm, elukoha registreerimine) teha ainult Aravete teeninduskeskuses.

Koerus alustatakse lehevedu

15.10.2018

Järva Vallavalitsus teostab Koeru alevikus era- ja kortermajade kruntidelt lehevedu perioodil 29. oktoober- 16. november. Koeru aleviku elanikud, kes soovivad puulehtede veoks abi, palutakse ühendust võtta Koeru piirkonnajuhiga telefonil 5307 1685...  Loe edasi »

 

01.07.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 96 „Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine. Määruse alusel moodustus 21.10.2017 Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Järva vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.

Statistika

Rahvaarv: 09.01.2018 seisuga 9113
Pindala: 1223 km²
Külasid: 100